BetonLexicon

Binnen de bouwwereld worden veel verschillende begrippen gebruikt, begrippen met soms meerdere betekenissen. Om spraakverwarring te voorkomen, is het belangrijk dat we in de bouw één uniforme taal spreken. Het BetonLexicon, hét woordenboek voor de betonwereld, voorziet hierin. Het BetonLexicon bestaat momenteel uit ruim 375 begrippen uit de cement- en betonwereld. Deze begrippen, die steeds worden geactualiseerd en aangevuld, bevatten naast een uitleg ook illustraties, foto’s en verwijzingen naar websites, vakliteratuur en regelgeving. Verwijzingen naar normen en richtlijnen verwijzen naar de laatstverschenen versie van de betreffende norm c.q. richtlijn. 

Heeft u suggesties voor begrippen die u graag in het BetonLexicon wilt laten opnemen, stuur dan een e-mailbericht naar redactie@betonlexicon.nl

Elk begrip wordt door de redactie beoordeeld. Geschikte begrippen worden uitgewerkt en geplaatst in het BetonLexicon. Door deze intensieve samenwerking tussen deelnemende partijen en bezoekers wordt het BetonLexicon steeds vollediger en blijft het actueel.