Mechanische eigenschappen

(Mechanical properties)

Eigenschappen in relatie tot het constructief gedrag van beton, zoals sterkte, stijfheid, vervorming en kruip

Nadere omschrijving

De druksterkte van beton is de bekendste mechanische eigenschap en in de meeste gevallen bepalend voor het draagvermogen van een betonconstructie. Ook in de betonvoorschriften wordt beton in de eerste plaats gekarakteriseerd met de druksterkte, uitgedrukt in sterkteklassen.

Veel andere mechanische eigenschappen van beton vertonen een bepaalde samenhang met de druksterkte. In nen-en 1992 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies zijn de rekenwaarden voor druksterkte, treksterkte, gemiddelde treksterkte en elasticiteitsmodulus gekoppeld aan de sterkteklasse.

Tabel

Van de sterkteklasse afgeleide materiaaleigenschappen voor normaal- en zwaar beton (volgens Eurocode 2 en cur-aanbeveling 97) uitgedrukt in N/mm²

  ƒck (N/mm2) ƒcm (N/mm2) ƒcd (N/mm2) ƒctm (N/mm2) ƒctk,0,05 (N/mm2) ƒctd (N/mm2) ƒcm (N/mm2)
C20/25 20 28 13,3 2,21 1,55 1,03 30000
C25/30 25 33 16,7 2,56 1,80 1,20 31500
C30/37 30 38 20,0 2,90 2,03 1,35 32800
C35/45 35 43 23,3 3,21 2,25 1,50 34100
C40/50 40 48 26,7 3,51 2,46 1,64 35200
C45/55 45 53 30,0 3,80 2,66 1,77 36300
C50/60 50 58 33,3 4,07 2,85 1,90 37300
C55/67 55 63 36,7 4,21 2,95 1,97 38200
C60/75 60 68 40,0 4,35 3,05 2,03 39100
C70/85 70 78 46,7 4,61 3,23 2,15 40700
C80/95 80 88 53,3 4,84 3,39 2,26 42200
C90/105 90 98 60,0 5,04 3,53 2,35 43600

Verklaring:

ƒck = karakteristieke kubusdruksterkte

ƒb = rekenwaarde van de druksterkte

ƒb = rekenwaarde van de treksterkte

ƒbm = gemiddelde treksterkte

Eb = elasticiteitsmodulus

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 23 jan. 2019