Krimpbeperking beton

(low shrinkage concrete)

Beton met minder dan gebruikelijke krimp

Krimp zonder en met verhindering (Bron: Betoniek)
Krimp zonder en met verhindering (Bron: Betoniek)

Nadere omschrijving

Voor veel toepassingen kan het van  belang zijn om de krimp van beton zo veel mogelijk te beperken. Daarvoor heeft de betontechnoloog verschillende mogelijkheden. Een paar voorbeelden:

  • verlagen van het gehalte cementsteen door optimalisatie van de korrelpakking of de keuze voor een grover (grotere Dmax) toeslagmateriaal
  • verlagen water-cementfactor.
  • keuze van het toeslagmateriaal. Harde stijve toeslagmaterialen (hoge elasticiteitsmodulus) bieden meer weerstand tegen krimp dan minder stijve toeslagmaterialen. Ook korrelvorm en oppervlaktestructuur van het toeslagmateriaal hebben invloed op krimp.
  • keuze van het cement, een hogere sterkteklasse (fijner cement) levert meer krimp (bij gelijke betonsterkte).


Ten slotte kan worden gedacht aan het toepassen van een krimpbeperkende hulpstof. Deze hulpstoffen werken vooral door het verminderen van de oppervlaktespanning van het poriewater. Dit leidt tot een vermindering van de capillaire spanning en daarmee vermindering van de krimp. Het verlengen van de nabehandeling vertraagt de start van de uitdrogingskrimp, maar heeft weinig invloed op de uiteindelijke grootte hiervan.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op di. 1 nov. 2022Laatst aangepast op di. 1 nov. 2022