Betonreststromen

(concrete waste stream)

Niet (meer) gebruikt beton, beschikbaar voor recycling

Beton is een duurzaam bouwmateriaal dat blijvend kan worden hergebruikt (foto: Betonhuis)
Beton is een duurzaam bouwmateriaal dat blijvend kan worden hergebruikt (foto: Betonhuis)

Nadere omschrijving

Betonreststromen ontstaan op verschillende manieren. Betonpuin kan, afhankelijk van de afkomst, uitstekend opnieuw als grondstof voor beton worden gebruikt. In de betonwaren- en prefab-industrie kunnen ook afgekeurde of verkeerd geproduceerde producten prima worden hergebruikt.

De hoeveelheden vrijkomend betonpuin groeien nog steeds. Voor de bewerking van deze stromen tot geschikt toeslagmateriaal bestaan verschillende conventionele en innovatieve breektechnieken.

Tijdens de conventionele opwerking wordt grofweg 60% grof materiaal (> 4 mm) en 40% fijn materiaal (< 4 mm) geproduceerd. Bij innovatieve breekmethoden wordt ook een vulstoffractie geproduceerd.

De regelgeving maakt steeds hogere vervanging van traditioneel primair toeslagmateriaal door betongranulaat mogelijk.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op di. 8 nov. 2022Laatst aangepast op di. 8 nov. 2022