Betonoppervlak

(Concrete surface)

Buitenkant van het beton

Betonoppervlakken
Betonoppervlakken

Nadere omschrijving

In veel gevallen bevat de project- of productspecificatie eisen over de structuur en vlakheid van het te maken betonoppervlak. In nen-en 13670 Het vervaardigen van betonconstructies zijn de eisen met betrekking tot toleranties in drie klassen verdeeld, namelijk:

  • B1 Niet-geprofileerd bekist oppervlak, zonder verdere bewerking, van een in het werk gestort beton of van een geprefabriceerd betonelement
  • B2 Niet-geprofileerd bekist oppervlak, zonder verdere bewerking, van een geprefabriceerd betonelement

Voor de klassen B1 en B2 gelden vaste beoordelingsaspecten en eiesn. Deze zijn opgenomen in cur-aanbeveling 100. De eisen betreffen bijvoorbeeld plaatnaden, vlakheid, luchtbellen en andere onvolkomenheden in het oppervlak. Voor de klasse B1 is voor de  maatafwijkingen (1 t/m 5) en scheuren (20) onderscheid gemaakt in civiele werken en niet-civiele werken, zoals woningbouw, kantoren of utiliteitsgebouwen. 

  • B9 Betonoppervlak, niet behorend tot B1 of B2

De relevante beoordelingsaspecten en toetscriteria zijn niet standaard vastgelegd maar moeten expliciet worden vermeld in de projectspecificatie

Bij de keuze voor klasse B kan men gebruikmaken van eigen projectmatige specificaties, maar ook van de klassenindeling (B1 en B2) zoals in CUR-Aanbeveling 100 is opgenomen.

Een betonnen oppervlak kan op diverse manieren worden bewerkt, zie ook bewerken van het betonoppervlak.

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 24 jun. 2022