Waterdampdiffusie

(Water vapour diffusion)

Verschijnsel dat als een stof in verschillende concentraties in een ruimte voorkomt, dit concentratieverschil genivelleerd wordt doordat de moleculen zich van de hoogste naar de lagere concentratie verplaatsen

Nadere omschrijving

De diffusie van waterdamp door verschillende materialen wordt wel vergeleken met het diffusieweerstandgetal μ. Hiermee wordt aangegeven hoeveel de weerstand die een materiaal tegen diffusie biedt groter is dan die van een stilstaande luchtlaag van gelijke dikte. De μ-waarde van lucht is dus per definitie 1.

Analoog aan de rekenmethoden voor warmtetransport rekent men voor waterdamptransport ook wel met de waterdampgeleidingscoëfficiënt δ.

 

schuimbeton

 

500 - 1000 kg/m³

lichtbeton

 

800 - 2000 kg/m³

normaal beton

 

2000 - 2600 kg/m³

diffusieweerstandsgetal μ

5 - 15

5-30

36-200

waterdampgeleidingscoëfficiënt δ

36-12

36-6

5-0,9

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 31 jan. 2019