Waterbehoefte beton

(Water refreshment) (of fresh concrete))

Maat om aan te geven hoeveel liter (totaal) water per m³ betonspecie nodig is voor het bereiken van een bepaalde verwerkbaarheid

Ontwerpgebieden voor een toeslagmateriaal met maximale korrel 32 mm (Klik voor       vergroting)
Ontwerpgebieden voor een toeslagmateriaal met maximale korrel 32 mm (Klik voor vergroting)
Richtwaarden voor de effectieve waterbehoefte van betonspecie, afhankelijk van      gewenste consistentie, grootste zeefmaat en ontwerpgebied toeslagmaterialenmengsel      (Klik voor vergroting)
Richtwaarden voor de effectieve waterbehoefte van betonspecie, afhankelijk van gewenste consistentie, grootste zeefmaat en ontwerpgebied toeslagmaterialenmengsel (Klik voor vergroting)

Nadere omschrijving

De waterbehoefte voor een bepaalde verwerkbaarheid wordt vooral bepaald door het toeslagmaterialenmengsel: grootste korrelafmeting, korrelgradering en korrelvorm. Het cementgehalte heeft, binnen de gebruikelijke grenzen, veel minder invloed. Voor een eerste inschatting van de waterbehoefte kan gebruik worden gemaakt van bijgaande tabel Richtwaarden. De gradering van het toeslagmateriaal is hier ingedeeld in zogenoemde ontwerpgebieden. Een 'grovere' gradering levert een lagere waterbehoefte dan een gradering die meer fijn bevat.

In de grafiek zijn de 'ontwerpgebieden' ingetekend voor toeslagmateriaal met een grootste korrel van 32 mm. Dergelijke figuren zijn ook beschikbaar voor toeslagmaterialen met andere grootste korrelafmetingen.

Voor de berekening van de water-cementfactor wordt (conform nen-en 206) uitgegaan van het zogenoemde 'effectief watergehalte'. Dit is het totale watergehalte in de betonspecie, verminderd met het door toeslagmateriaal geabsorbeerde vocht. Het 'effectief watergehalte' is dus het voor de reactie met cement beschikbare water.

In de tabel is er geen rekening mee gehouden dat naast de gradering van het toeslagmateriaal ook de korrelvorm en de oppervlaktestructuur van korrels invloed heeft. Zo zal bij gebruik van een gebroken toeslagmateriaal de waterbehoefte circa 10 l /m³ hoger zijn. In de praktijk zien we meer invloedsfactoren: de eigenschappen van het gebruikte cement, de specietemperatuur, enzovoorts.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 12 apr. 2021