Waterabsorptie

(Water absorption)

Vrijwillige wateropname (opzuiging) door een materiaal via capillaire opzuiging

Nadere omschrijving

Wanneer een materiaal in contact is met water, blijkt vaak in meer of mindere mate water te worden opgezogen. Dit verschijnsel doet zich voor zonder dat sprake is van overdruk. Men spreekt dan van vrijwillige wateropname of absorptie of ook wel van capillaire opzuiging.

De vrijwillige wateropname van de meeste betonsoorten is gering.

De structuur van beton en met name de poriegrootte en porieverdeling spelen een dominante rol waar het gaat om wateropzuiging. Dicht constructief beton wordt in voorkomende gevallen vaak beoordeeld op waterindringing onder overdruk of met de capillaire absorbtieproef (zie onder vloeistofdichtheid).

Zelfs schuimbeton blijkt door zijn belletjesstructuur (géén doorgaande poriën) nauwelijks capillaire opzuiging te vertonen.

Ook bij toeslagmaterialen speelt waterabsorptie een rol. Hierbij maken we onderscheid tussen absorptiewater (het water in de korrel) en adsorptiewater (het 'aanhangend' water).

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018