Water-cementfactor

(Water/cement ration)

Massaverhouding tussen de hoeveelheid effectief water en de hoeveelheid cement in betonspecie

Water-cementfactor,  verhouding tussen water en cement in betonspecie
Water-cementfactor, verhouding tussen water en cement in betonspecie

Nadere omschrijving

Cementlijmmengsel in de situatie dat het nog niet heeft gereageerd. De water-cementfactor (met als gebruikelijke afkorting wcf) zegt iets over de verhouding vaste stof - vloeistof. Bij een gegeven bindmiddel is de wcf voor een groot deel bepalend voor de te ontwikkelen sterkte en duurzaamheid van beton en mortel.

In nen-en 206 en nen 8005 zijn, afhankelijk van de van toepassing zijnde milieuklasse, grenswaarden voor de maximaal toegestane water-cement- of water-bindmiddelfactor vastgelegd.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018