Water-bindmiddelfactor

(Water/binder factor)

massaverhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid cement plus het tot het bindmiddel gerekende deel van andere toevoegingen in betonspecie

Poederkoolvliegas
Poederkoolvliegas
Silica fume
Silica fume

Nadere omschrijving

Sommige vulstoffen voor beton leveren ook een zekere bijdrage aan de sterkteontwikkeling. We noemen dit vulstoffen met een bindmiddelfunctie. In de betonvoorschriften worden deze vulstoffen aangeduid als type II (vulstoffen zonder bindmiddelfunctie worden aangeduid als type I).

De bindmiddelfunctie wordt uitgedrukt in de bindmiddelfactor k (k-factor).

vulstoffen met een bindmiddelfunctie zijn bijvoorbeeld poederkoolvliegas en silica fume. De bindmiddelfactor verschilt per vulstof, en kan bovendien worden beïnvloed door het type cement waarmee de vulstof wordt gecombineerd. Het als bindmiddel in rekening te brengen vulstofgehalte is bovendien aan een maximum gebonden.

Twee berekeningen worden gemaakt van de waterbindmiddelfactor volgens nen-en 206-1 voor respectievelijk poederkoolvliegas en silica fume.

Voorbeeld 1: poederkoolvliegas

De water-bindmiddelfactor (wbf) mag worden berekend met de volgende formule met de beperking dat in de berekening voor het poederkoolvliegasgehalte niet meer dan 0,33 C mag worden meegenomen.

wbf = W / (C + k x V)

Hierin is:

W = watergehalte

C = cementgehalte

k = bindmiddelfactor

V = gehalte poederkoolvliegas

Voorbeeld 2: silica fume

De water-bindmiddelfactor (wbf) mag worden berekend met onderstaande formule, met de beperking dat in de berekening voor het gehalte silica fume niet meer dan 0,11 C mag worden meegenomen.

wbf = W / (C + k x S)

Hierin is:

W = watergehalte

C = cementgehalte

k = bindmiddelfactor

S = gehalte silica fume

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 26 okt. 2020