Wapeningscorrosie

(Corrosion of reinforcement)

Aantasting van de wapening in beton door inwerking van zuurstof en water en/of chloriden(zouten)

Aantasting van wapening in beton
Aantasting van wapening in beton

Nadere omschrijving

Normaliter wordt het wapeningsstaal in beton zeer goed tegen corrosie beschermd. De bescherming van het wapeningsstaal in beton is gebaseerd op de alkaliteit van het poriewater. Is de pH hoog genoeg (pH ≥ 12 à 13), dan vormt zich een dunne oxidehuid (Fe2O3 en Fe3O4) op het staaloppervlak, we noemen dit de passivering van de wapening. Hierdoor wordt corrosie van de wapening voorkomen.

De passivering van het staal kan op twee manieren verloren gaan:

  • verlaging van de pH-waarde als gevolg van carbonatatie;

  • overschrijding van het chloridegehalte waarbij corrosie kan optreden.

Zie ook:

  • wapeningscorrosie door chloriden

  • wapeningscorrosie door carbonatatie

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 28 okt. 2019