Wandeffect

(Wall effect)

Het stapelingseffect van korrels nabij de wand

Wandeffect: langs een wand blijft ruimte over
Wandeffect: langs een wand blijft ruimte over

Nadere omschrijving

In de bulk van een materiaal passen korrels bij een korrelstapeling precies in elkaars kuiltjes. Langs een wand gaat dit niet meer. Er blijft ruimte over. Dit wordt het wandeffect genoemd.

Bij het bepalen van de volumieke massa van grovere materialen zal door dit effect een lagere waarde worden gevonden. Een kleiner meetvat levert door het wandeffect een lagere volumieke massa dan een groter vat.

Door dit fenomeen zal beton in een slanke constructie meer fijn materiaal moeten bevatten dan massabeton.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton.

  • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018