Walsbeton

(roller compacted concrete)

Aardvochtig beton dat met een wals wordt verdicht

Wegverhardingsconstructie met hoogwaardig walsbeton
Wegverhardingsconstructie met hoogwaardig walsbeton

Nadere omschrijving

Walsbeton is een wegverharding met nagenoeg dezelfde sterkte-eigenschappen en basisbestanddelen als conventioneel verdicht beton dat gebruikt wordt in de wegenbouw; namelijk goed gegradeerde toeslagmaterialen, bindmiddelen (cement) en water, maar dan in andere verhoudingen.

Walsbeton kan ook worden toegepast met sterkteklassen zoals bij conventioneel verdicht beton. Het cementgehalte is daarbij wat lager dan bij vergelijkbaar normaal beton en varieert tussen circa 10 en 17% van het totaalgewicht van de droge bestanddelen. De korrelgrootte van de toeslagmaterialen is maximaal 16/20 mm om ontmenging te voorkomen.

Walsbeton wordt doorgaans aangebracht met een asfaltspreidmachine die is voorzien van een standaard trilbalk of een hoogfrequente verdichtingsbalk, gevolgd door een aantal walsgangen voor een betere verdichting. De uiteindelijke verdichting wordt doorgaans binnen één uur na het mengen van de betonspecie verkregen.

Traditioneel wordt walsbeton net als schraal beton vooral gebruikt voor funderingslagen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op vrij. 21 aug. 2020Laatst aangepast op vrij. 21 aug. 2020