Uitlevering, controle op ...

De hoeveelheid betonspecie die een volume van 1 m3 inneemt, indien verdicht volgens de procedure zoals gegeven in NEN-EN 12350-6

Nadere omschrijving

Gebruikelijk wordt beton geleverd op basis van het volume, uitgedrukt in m3. Hierbij wordt uitgegaan van de hoeveelheid betonspecie die na verdichting een volume van 1 m3 inneemt.

De betontechnoloog maakt voor iedere betonsamenstelling een uitleveringsberekening waarbij de afgewogen hoeveelheden (kg) worden omgerekend naar volumes (ltr) om zodoende te waarborgen dat het juiste volume betonspecie wordt uitgeleverd.

Deze berekening is nodig omdat alle grondstoffen worden afgewogen en de  volumieke massa van de gebruikte grondstoffen afhankelijk van fabricaat/samenstelling (bij cement) en herkomst (toeslagmaterialen) kan verschillen.

Bekijk het Vereenvoudigde voorbeeld van een uitleveringsberekening voor 1 m3 betonspecie

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN-EN 12350-6, Beproeving van betonspecie - Deel 6, Volumieke massa

Geplaatst op di. 8 okt. 2019Laatst aangepast op di. 8 okt. 2019