Tunnelgietbouw

(Tunnel formwork building method)

Bouwmethode waarbij met behulp van tunnelvormige betonbekisting twee wanden en de tussenliggende verdiepingsvloer in één stort kunnen worden gemaakt

Tunnelgietbouw
Tunnelgietbouw

Nadere omschrijving

Tunnelgietbouw wordt veel toegepast in de woning- en utiliteitsbouw, zowel voor laagbouw als hoogbouw. Met tunnelbekistingen kunnen ook grotere bouwwerken worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de tunnelmoten voor echte tunnels.

Na verharding van het beton wordt de tunnelbekisting gelost, gedeeltelijk ingevouwen en uit het bouwblok geschoven.

Tunnelbekistingen worden in veel verschillende uitvoeringen gebruikt, waardoor heel verschillende cascovormen en beukbreedtes tot circa 8,5 m kunnen worden gerealiseerd.

Door inzet van één of meer tunnelbekistingen binnen een dagcyclus is een hoog bouwtempo mogelijk. Om veilig te kunnen ontkisten dient het beton binnen circa 16 uur voldoende druksterkte te hebben ontwikkeld. Dit kan worden gebaseerd op koude gietbouw of warme gietbouw.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • Website Betonhuis Betonmortel, Tunnelbekisting beton

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

  • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

  • NEN 5970, Bepaling van de druksterkteontwikkeling van jong beton op basis van de gewogen rijpheid (€)

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies + NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 13 jul. 2020