Toeslagmateriaal - mechanische en fysische eigenschappen

(Aggregate – mechanical and physical properties)

Tot de mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmateriaal behoren slijtvastheid, hardheid en volumieke massa

Kennis van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmateriaal is belangrijk bij de          toepassing in beton
Kennis van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmateriaal is belangrijk bij de toepassing in beton

Nadere omschrijving

Kennis van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmateriaal is belangrijk bij de toepassing in beton. Zo kan de sterkte invloed hebben op de te bereiken betonsterkte en is de volumieke massa belangrijk als rekenwaarde in het mengselontwerp. De slijtweerstand kan van belang zijn bij gebruik in wegen en verhardingen.

In de norm voor toeslagmaterialen nen-en 12620 worden daarom eisen gesteld aan de verschillende eigenschappen. Voor de bepaling daarvan zijn beproevingsmethoden vastgelegd in verschillende delen van NEN-EN 1097, Beproevingsmethoden voor de mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen.

Naast deze Europees/Nederlandse normen is nog een aantal Nederlandse normen geldig.

Naast deze Europees/Nederlandse normen zijn de volgende Nederlandse normen nog geldig:

 • NEN-EN 13139, Toeslagmaterialen voor mortel.

 • nen 3833, Nederlandse invulling van NEN-EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel.

 • NEN-EN 932, Beproevingsmethoden voor de algemene eigenschappen van toeslagmaterialen.

 • NEN-EN 1097, Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen.

 • NEN-EN 1367, Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

 • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

 • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

 • NEN-EN 1097, Beproevingsmethoden voor de mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 4 aug. 2020