Toeslagmateriaal - geometrische eigenschappen

(Aggregate – geometrical properties)

Vorm en afmetingen van toeslagmateriaal noemen we de geometrische eigenschappen

zeefdoorval
zeefdoorval

Nadere omschrijving

De bekendste geometrische eigenschappen van toeslagmateriaal zijn de korrelopbouw en de korrelvorm. Beide eigenschappen hebben grote invloed op de prestatie en het gedrag van toeslagmateriaal in betonspecie. Zo wordt de waterbehoefte van betonspecie vooral door deze eigenschappen bepaald.

In de normen voor toeslagmateriaal worden de eisen en beproevingen met betrekking tot deze eigenschappen gedetailleerd beschreven. Zo is in nen-en 12620 een aantal korrelgroepen en de bijbehorende gradering vastgelegd. De eisen aan de korrelvorm betreffen bijvoorbeeld de 'kubiciteit' en het gehalte aan platte stukken. De beproevingsmethoden voor de geometrische eigenschappen zijn beschreven in de verschillende delen van NEN-EN 933.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206, Beton

 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

 • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

 • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

 • NEN-EN 13139, Toeslagmaterialen voor mortel

 • NEN 3833, Nederlandse invulling van NEN-EN 13139, Toeslagmaterialen voor mortel

 • NEN-EN 932, Beproevingsmethoden voor de algemene eigenschappen van toeslagmaterialen

 • NEN-EN 933, Beproevingsmethoden voor de geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen

 • NEN-EN 1097, Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen

 • NEN-EN 1367, Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen

 • NEN-EN 1744, Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van toeslagmaterialen

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 5 dec. 2018