Toeslagmateriaal - chemische verontreinigingen

(Aggregate – chemical impurities)

Toeslagmateriaal kan stoffen bevatten die de hydratatie van cement verstoren, corrosie van de wapening kunnen veroorzaken of met andere stoffen in beton kunnen reageren waarbij zwelling en sterkteverlies kunnen optreden

wapeningscorrosie
wapeningscorrosie

Nadere omschrijving

Met het toeslagmateriaal kunnen schadelijke stoffen worden 'meegenomen' in het beton. Soms zijn dit verontreinigingen die tijdens het transport ontstaan. Vaak zijn het stoffen die vanuit de herkomst van het toeslagmateriaal meekomen. Bekende voorbeelden zijn chloriden bij toeslagmateriaal uit zee, houtachtige bestanddelen en oplosbare sulfaten (gips, anhydriet).

Een bijzonder geval vormt het ASR-gevoelig toeslagmateriaal. Hierbij bestaat het toeslagmateriaal zelf (gedeeltelijk) uit reactieve vormen van silica.

Beproevingsnormen

De beproevingsnormen voor de chemische eigenschappen van toeslagmaterialen zijn opgenomen in verschillende delen van NEN- en 1744. Voor sommige bepalingen zijn nog altijd Nederlandse normen beschikbaar. Deze betreffen onder meer het aantonen van bestanddelen die vlekken veroorzaken en bestanddelen die de binding en verharding verstoren. Verder is er de norm ter bepaling van het gehalte aan carbonaten in fijn toeslagmateriaal voor betonverhardingen.

Nog altijd beschikbare, doch ingetrokken Nederlandse normen

 • nen 5915 Toeslagmaterialen voor beton – Monsterneming

 • NEN 5917 Toeslagmaterialen voor beton - Bepaling van het gehalte aan zeer fijn materiaal

 • NEN 5922 Toeslagmaterialen voor beton - Bepaling van het gehalte aan carbonaten

 • NEN 5929 Toeslagmaterialen voor beton - Bepaling van de vormvastheid

 • NEN 5941 Toeslagmaterialen voor beton - Bepaling van de mate van verontreiniging door sterk zwellende kleimineralen

 • NEN 5942 Toeslagmaterialen voor beton - Bepaling van de samenstelling van puingranulaat

 • NEN 5945 Toeslagmaterialen voor beton - Bepaling van het gehalte aan lichte bestanddelen in volumedelen

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

 • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

 • NEN-EN 13139, Toeslagmaterialen voor mortel

 • NEN 3833, Nederlandse invulling van NEN-EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel

 • NEN-EN 932 deel 1 t/m 6, Beproevingsmethoden voor de algemene eigenschappen van toeslagmaterialen

 • NEN-EN 933 Deel 1 t/m 11, Beproevingsmethoden voor de geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen

 • NEN-EN 1744, Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van toeslagmaterialen

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 5 dec. 2018