Hydratatiewarmte

(hydration heat)

Warmte die vrijkomt bij de hydratatie van cement

 

Nadere omschrijving

Bij de hydratatie van cement (de reactie van cement met water) komt warmte  vrij. De hoeveelheid warmte die vrij komt is verschillend voor de verschillende cementsoorten.

Richtwaarden hydratatiewarmte van enkele veel gebruikte cementen in Nederland

  • cem I 52,5R: 350 J/g
  • CEM II/B-V 32,5 R: 275 J/g
  • CEM III/B 42,5 N: 245 J/g
  • CEM III/A 52,5 N: 315 J/g

Een cement ontvangt een LH (Low Heat) predicaat als blijkt dat 1 gram cement minder dan 270 J hydratatiewarmte produceert gedurende een periode van zeven dagen. In de praktijk komen we geen LH-cementen tegen die gemaakt zijn van 100% portlandcementklinker (CEM I). Een bekend voorbeeld van een LH-cement is hoogovencement CEM III/B 42,5 N LH sr.

nen-en 14216 is specifiek bedoeld voor cementsoorten met een zeer lage hydratatiewarmte. Cementen volgens deze norm worden in afwijking van normale cementen niet aangeduid met CEM maar als vlh (Very Low Heat). Een vlh-cement heeft een hydratiewarmte ≤ 220 J/g na zeven dagen en gemeten volgens en 196-8.

Zie ook

  • warmteontwikkeling
  • hydratatie

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 196, Methods of testing cement

Geplaatst op vrij. 13 sept. 2019Laatst aangepast op vrij. 13 sept. 2019