Hoogovencement

(blast-furnace cement)

Mengsel van gemalen portlandcementklinker met gemalen hoogovenslak

Speciaal in marien (zee)milieu is beton met hoogovencement uitermate duurzaam
Speciaal in marien (zee)milieu is beton met hoogovencement uitermate duurzaam

Nadere omschrijving

Hoogovencement wordt geleverd als cem III/A, CEM III/B en CEM III/C.

De letters A, B en C staan voor het percentage slak ten opzichte van de totale som van de bestanddelen.

  • CEM III/A bevat 35 - 65% hoogovenslak;
  • CEM III/B bevat 66 - 80% hoogovenslak;
  • CEM III/C met een slakpercentage van 81 - 95% wordt in Nederland nauwelijks gebruikt.

Zie ook cementbenaming.

Hoogovencement wordt in ons land veel toegepast. Speciaal in marien (zee)milieu is beton met hoogovencement uitermate duurzaam. beton met hoogovencement bezit een grote weerstand tegen chlorideindringing (lage chloride diffusiecoëfficiënt).

De sterkteontwikkeling verloopt bij normale temperaturen wat langzamer dan bij gewoon portlandcementbeton. Wel is hoogovencement temperatuurgevoeliger. Dit wil zeggen dat bij hogere temperaturen (> circa 35 °C) de sterkteontwikkeling sneller verloopt dan bij een gelijke samenstelling met CEM I.

hoogovenslak is een zogenoemd latent hydraulische stof. Hierbij komt de reactie met water pas goed op gang indien een activator aanwezig is. De reactie van hoogovenslak met water verloopt eigenlijk uiterst langzaam. De hydratatie wordt versneld in een omgeving met een hoge pH of een omgeving met een hoge concentratie aan sulfaationen. Bij hoogovencement wordt dit effect bereikt door de hoogovenslak samen te malen met portlandcementklinker. We spreken van hoogovencement indien het cement ten minste 35% hoogovenslak bevat.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 197, Cement

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 23 jan. 2019