Hechtsterkte

Adhesive strength

De sterkte om een materiaal te scheiden van een ander materiaal waaraan het is gebonden

Nadere omschrijving

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking tussen verschillende materialen is een duurzame hechting. Hechting speelt in beton een rol bij de samenwerking tussen toeslagmateriaal en cementsteen.

Bovendien is hechting in de bouwpraktijk belangrijk bij het aanbrengen van dekvloeren, wand- en vloertegels, reparatie- en beschermlagen en bij het verlijmen van constructieve elementen.

Vaak blijkt de hechting tussen verschillende materialen, bijvoorbeeld een reeds gestort beton en een daarop aangebracht materiaal, niet te zijn gebaseerd op een chemische binding tussen de betonondergrond en het opgebrachte materiaal, maar op een combinatie van verschillende fysische krachten. Dit zijn met name de zogenoemde Van der Waalskrachten en de haakweerstand. Van der Waalskrachten zijn elektromagnetische krachten tussen atomen of moleculen. Op macroniveau worden deze krachten wel aangeduid als cohesie en adhesie.

Met haakweerstand bedoelen we het verschijnsel dat materialen in vloeibare toestand oppervlakteruwheden van het beton bedekken en soms in de poriën binnendringen, waardoor een mechanische verbinding tot stand kan komen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 23 jan. 2019