Glijbekisting

(Sliding formwork/slipform)

Bekisting waarmee in een continu proces een betonwand wordt gestort

Glijbekisting silo
Glijbekisting silo

Nadere omschrijving

Een glijbekisting bezit een geringe hoogte (0,80 m - 1,30 m) en wordt langzaam omhoog getrokken of omhoog gevijzeld.

Het principe van het verwerken van betonspecie met een glijbekisting is eenvoudig. Men neme een wandbekisting, ongeveer 1,20 m hoog (de bekisting heeft géén bodem en is dus aan de onderzijde open!).

Vul de bekisting in lagen met betonspecie in een zodanig tempo dat een continu proces ontstaat waarbij de bekisting, veelal via in de wand geplaatste vijzelstaven, in kleine stapjes wordt opgevijzeld.

Aan de bovenzijde wordt zo in een continu proces de wapening gesteld en de betonspecie gestort. Aan de onderzijde komt het jonge verhardende beton onder de bekisting tevoorschijn. Op dat moment moet het beton zodanig zijn opgesteven/verhard dat het zijn vorm behoudt en de erop uitgeoefende belasting kan opnemen.

Glijbekistingen worden ingezet voor verschillende constructievormen: rond, veelhoekig, vierkant en zelfs voor plattegronden die zijn opgebouwd uit verschillende cellen. Ook in hoogte verlopende doorsneden zijn mogelijk.

Het meest bekend zijn betonconstructies als gebouwkernen bij hoogbouw, schoorstenen, koeltorens en silo's. In deze constructies kunnen de (uitvoerings)voordelen van het werken met de glijbekisting maximaal worden benut. Bij voorkeur moet de constructie relatief eenvoudig zijn en slechts weinig sparingen bevatten.

De eisen aan de betonspecie voor gebruik in glijbekistingen, wijken nauwelijks af van normaal beton. Er zijn enkele specifieke aandachtspunten: zo moet de betonspecie stabiel zijn en niet te vet/plakkerig, de verwerkbaarheid/zetmaat moet binnen een zeer kleine bandbreedte liggen en het opstijfgedrag moet voorspelbaar, beheerst en gecontroleerd zijn.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op zo. 2 dec. 2018