Fysische eigenschappen

(Physical properties of concrete)

Eigenschappen die de natuurwetten volgen, beïnvloed door de omgeving, zoals hoge of lage temperatuur en vochtigheid.

Energiegebruik voor verwarming en koeling
Energiegebruik voor verwarming en koeling

Nadere omschrijving

De meest bekende fysische eigenschap van beton is de volumieke massa.

Andere fysische eigenschappen zijn bijvoorbeeld:

  • thermische eigenschappen, zoals thermische massa van beton, uitzettingscoeëfficiënt, warmtegeleiding en warmtecapaciteit

  • hygrische eigenschappen, deze hebben te maken met de vochthuishouding in beton (krimp, waterindringing, waterabsorptie en waterdampdiffusie en waterdampabsorptie (evenwichtsvochtgehalte);

  • eigenschappen betreffende elektriciteit en magnetisme, zoals soortelijke weerstand;

  • optische eigenschappen, bijvoorbeeld kleur (zie ook: kleurbeton);

  • akoestische eigenschappen, geluidsnelheid, (geluid-)isolerende werking;

  • doorlaatbaarheid voor straling.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 15 jan. 2019