Funderingspalen

Constructie om het gewicht van een bouwwerk over te brengen naar een dieper in de bodem gelegen, voldoende draagkrachtige laag

Funderingspalen
Funderingspalen

Nadere omschrijving

In de praktijk kunnen betonnen funderingspalen worden geprefabriceerd of in de grond gevormd. De keuze is onder meer afhankelijk van eisen vanuit het ontwerp, de omstandigheden ter plaatse en de kosten.

Hierna noemen we enkele typen funderingspalen die in Nederland het meest worden toegepast. Daarbij maken we onderscheid tussen de grondverdringende en de grondverwijderende systemen.

Grondverdringend:

 • Prefab Palen
  • Standaard paal (vierkant, glad)
  • Ribbelpaal
  • Ecopaal
  • Comfortpaal/energiepaal
  • Koppelpaal
  • Vibro Combinatiepaal
 • Vibropalen

 • Grondverdringende schroefpalen

Grondverwijderend:

 • Boorpalen

 • Diepwandpalen en diepwanden

 • Schroefpalen type avegaar, met de varianten:
  • Buisschroefpalen
  • Verbuisde schroefpalen
  • Verbuisde buisschroefpalen – Schroefpalenwanden

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 15 jan. 2019