Fundering op staal

(Natural/shallow foundation)

Een fundering bestaande uit een brede gemetselde voet, betonbalk of betonplaat die direct draagt op de ondergrond

Fundering op staal
Fundering op staal

Nadere omschrijving

Een fundering op staal heeft geen houten of andere palen daaronder zitten. De fundering draagt daarbij op een draagkrachtige ondergrond. Vaak is dat een zandlaag, in sommige regio's is dit een dik klei- en veenpakket.

Bij funderen op staal worden traditioneel sleuven gegraven tot op circa 80 cm beneden het maaiveld. De aanleg van de fundering is op deze diepte vorstvrij. Bij erg strenge winters komt de vorst niet onder de fundering

De benaming fundering op staal heeft niets te maken met het materiaal staal. De term komt mogelijk uit het Oudgermaans stal en Oudfrans estal, wat stand, vaste plaats of staan op, rusten op betekent, vergelijk met opstal. Staal betekent eigenlijk, ondergrond, harde bodem [1].

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • [1] Fundering op staal - Wikipedia

 • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

 • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

 • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

 • ETAG (European Technical Approval Guideline) 013

 • NEN 3868, Voorspanstaal (wordt (pr)EN 10138)

 • NEN-EN 445, Injectiemortel voor voorspankabels - Beproevingsmethoden

 • NEN-EN 446, Injectiemortel voor voorspankabels - Uitvoering

 • NEN-EN 447, Injectiemortel voor voorspankabels - Materiaaleisen

 • NEN-EN 523, Dunwandige stalen omhullingsbuizen voor voorspankabels

 • Haslinghuis, E.J. en Janse, H. (2005) Bouwkundige termen. Primavera Pers ISBN 905997 033 0 (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 17 jan. 2020