Fundering

(foundation)

Constructie waarop iets rust.
Constructie om belastingen over te brengen op de ondergrond.

Afhankelijk van het type constructie en de eigenschappen van de bouwgrond, kunnen verschillende soorten funderingen toegepast worden
Afhankelijk van het type constructie en de eigenschappen van de bouwgrond, kunnen verschillende soorten funderingen toegepast worden
Voor de slappe Nederlandse ondergrond zijn vaak funderingspalen nodig
Voor de slappe Nederlandse ondergrond zijn vaak funderingspalen nodig

Nadere omschrijving

Een fundering zorgt voor de overdracht van de belasting op de ondergrond, bijvoorbeeld onder een woning, een kunstwerk of ter ondersteuning van een wegconstructie.

Bij gebouwen of kunstwerken kan dit bijvoorbeeld een fundering op palen of een fundering op staal zijn.

Een groot deel van de Nederlandse bodem heeft een relatief slappe ondergrond. Daardoor zijn betonnen funderingspalen meestal noodzakelijk. De keuze van het type fundering wordt bepaald door de belasting, de ondergrond en verschillende uitvoeringsaspecten. 

 

Wegenbouw

In de wegenbouw wordt onderscheid gemaakt tussen gebonden en ongebonden funderingen. Daarnaast kent de wegenbouw zogenoemde zelfbindende funderingen.

gebonden fundering

Fundering bestaande uit een laag hydraulisch en/of bitumineus gebonden steenachtig materiaal of zand.  Men spreekt hier ook wel van 'gestabiliseerde laag', een laag korrelig materiaal waaraan een bindmiddel is toegevoegd.

ongebonden fundering

Fundering, bestaande uit een laag niet-gebonden steenachtig materiaal.

zelfbindende fundering

Fundering, bestaande uit een laag steenachtig materiaal met (latent)hydraulische werking zodat een lichte binding ontstaat, waaraan geen specifiek bindmiddel zoals cement of bitumen is toegevoegd.

 

 

Geplaatst op vrij. 21 aug. 2020Laatst aangepast op vrij. 21 aug. 2020