Effectief watergehalte (van betonspecie)

(Effective water content)

Het watergehalte van betonspecie, verminderd met het door toeslagmateriaal geabsorbeerd water

Nadere omschrijving

Met behulp van het effectief watergehalte wordt de water-cementfactor (wcf) of de water-bindmiddelfactor (wbf) van betonspecie berekend met een van de volgende formules:

wcf = w / c

Hierin is:

w = watergehalte

c = cementgehalte

Bij gebruik van een vulstof met bindmiddelfunctie mag de bindmiddelbijdrage van de vulstof in rekening worden gebracht. Bij poederkoolvliegas bijvoorbeeld mag de water-bindmiddelfactor worden berekend met de volgende formule met de beperking dat in de berekening voor het poederkoolvliegasgehalte niet meer dan 0,33 C mag worden meegenomen.

wbf = w / (c + k x v)

Hierin is:

w = watergehalte

c = cementgehalte

k = bindmiddelfactor

v = gehalte poederkoolvliegas

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN 5960 Beton, Bepaling van de water-cementfactor van betonspecie (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 28 jun. 2022