Druksterkte

(Compressive strength)

Spanning waarbij een materiaal bezwijkt onder drukbelasting, uitgedrukt in N/mm2

Druksterktemeting
Druksterktemeting

Nadere omschrijving

Met de druksterkte van beton wordt in Nederland bijna altijd de karakteristieke kubusdruksterkte bedoeld.

De karakteristieke kubusdruksterke, berekend uit onder geconditioneerde omstandigheden verharde en onder genormeerde omstandigheden beproefde proefstukken, bepaalt tot welke sterkteklasse het beton behoort.

De karakteristieke sterkte vormt de basis van de door de constructeur toegepaste rekenwaarde van de druksterkte en de elasticiteitsmodulus voor het beton.

Op grond van de sterkteklasse is weliswaar de potentiële druksterkte van het beton bekend, maar de werkelijk gerealiseerde betonsterkte is van een aantal factoren afhankelijk, waaronder de kwaliteit van de uitvoering en de verhardingsomstandigheden

Normaal- en zwaar beton

nen-en 206 kent voor normaal- en zwaar beton zestien sterkteklassen.

De sterkteklasse wordt aangeduid met de letter C (van concrete) gevolgd door twee getallen. Het eerste getal staat voor de karakteristieke cilinderdruksterkte, het tweede voor de karakteristieke kubusdruksterkte.

lichtbeton

Voor lichtbeton kent NEN-EN 206 een indeling in veertien sterkteklassen.

Deze sterkteklasse wordt aangeduid met de letters LC (van lightweight concrete), eveneens gevolgd door twee getallen.

Sterkteklassen

Sterkteklassen conform NEN-EN 206

Normaal beton en zwaar beton

Lichtbeton

C12/15

LC12/13

C20/25

LC20/22

C30/37

LC30/33

C35/45

LC40/44

C45/55

LC50/55

C55/67

LC60/66

C60/75

LC70/77

C70/85

LC80/88

C80/95

 

C90/105

 

C100/115

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 28 jul. 2020