Drukbank

(Compression test machine)

Instrument voor het bepalen van de druksterkte van betonnen proefstukken

Drukbank
Drukbank
De drukbank wordt gebruikt voor het bepalen van de druksterkte van betonnen proefstukken
De drukbank wordt gebruikt voor het bepalen van de druksterkte van betonnen proefstukken

Nadere omschrijving

Bij alle aandacht die de druksterkte van beton als eigenschap krijgt, is het goed te beseffen dat de 'druksterkte van beton' een relatief begrip is.

De opgegeven waarde voor de druksterkte is het resultaat van een bepaalde proef onder bepaalde omstandigheden. Daarom zijn in de betonvoorschriften zowel de proefstukken (afmetingen, vervaardiging, verhardingscondities) als de drukbank voor de uitvoering van de beproeving nauwkeurig beschreven. De eisen die aan de drukbank worden gesteld staan beschreven in nen-en 12390, deel 4.

Deze eisen betreffen vooral:

  • eisen aan de drukplaten – vlakheid;

  • de aanwijzing van de belasting – nauwkeurigheid, schaalverdeling;

  • de snelheid en beheersing van de belastingtoename;

  • de belastingoverdracht.

De afwijking van een drukbank voor interne bedrijfscontrole mag niet groter zijn dan 3%. Voor externe verificatielaboratoria mag de afwijking niet groter zijn dan 1%.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 12390, Beproeving van verhard beton (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 28 jun. 2022