Droge-stofgehalte

(Solids content)

Restant van een hulpstof die gedurende langere tijd bij 110 °C wordt gedroogd

Nadere omschrijving

Veel hulpstoffen voor beton en curing compound worden in vloeibare vorm aangeboden. Het droge-stofgehalte geeft aan hoeveel werkzame stof de oplossing bevat.

Voor de meeste hulpstoffen ligt het droge-stofgehalte tussen circa 15 en 40% (m/m).

Indien meer dan 3 liter vloeibare hulpstof per m³ beton wordt toegepast, dient het watergehalte van de hulpstof te worden meegeteld bij het vaststellen van het effectief watergehalte.

Grondstoffen zoals silica fume en pigmenten worden soms in slurry- of pastavorm aangeboden. Vaak gebeurt dat omdat het moeilijk is heel kleine hoeveelheden poeder te doseren of om stofoverlast door het extreem fijne poeder te voorkomen. Ook laten producten in slurryvorm zich soms beter mengen met de andere componenten in beton.

Voor het homogeen houden en doseren van slurry's zijn wel aanpassingen nodig in de betoncentrale.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN 480, Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 8 feb. 2022