Dicalciumsilicaat

(Dicalcium silicate)

(2CaO.SiO2) Een hoofdcomponent van portlandcement, in de cementchemie afgekort tot C2S

Samenstelling portlandcementklinker
Samenstelling portlandcementklinker

Nadere omschrijving

portlandcementklinker bestaat hoofdzakelijk uit vier hoofdbestanddelen, opgebouwd uit

  • tricalciumsilicaat (3CaO.SiO2 / C3S);
  • dicalciumsilicaat (2CaO.SiO2 /C2S);
  • tricalciumaluminaat (3CaO.Al2O3 / C3A) en
  • tetracalciumaluminaatferriet (4CaO.Al2O3.Fe2O3/ C4AF).

In de cementchemie worden niet de normale chemieafkortingen gebruikt (waar C koolstof is) maar in plaats daarvan de hier achter de streep gegeven verkorte benamingen.

Een globale samenstelling van een portlandcementklinker is weergegeven in bijgaande figuur. De onderlinge verhoudingen van deze groepen liggen niet vast.

Als we kijken naar de prestatie betreffende de sterkteontwikkeling van deze afzonderlijke mineralen, dan blijkt C3S een zeer belangrijke bijdrage te leveren met name ten aanzien van de vroege sterkte. Daarom willen we in cement graag veel C3S hebben.

Ook C2S heeft een belangrijke bijdrage in de sterkteopbouw, zij het veel langzamer.

De lagere reactiesnelheid en daaraan gekoppeld de lagere warmteafgifte vormen het grootste verschil tussen C3S en C2S.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 1 nov. 2022