Cyclopean concrete

(Cyclopean concrete)

Beton met toeslagmateriaal met een grootste korrelafmeting D > 150 mm (6 inches)

Stuwdam in massabeton
Stuwdam in massabeton

Nadere omschrijving

De naam Cyclopedian is een afgeleide van de naam van de eenogige reus Cyclops uit de Griekse mythologie. Deze reus zou stenen muren hebben gebouwd uit grote keien die zo werden gezet dat ze zonder mortel een stevig geheel vormden.

In zogenoemd massabeton (of 'zware betonconstructies') kan het toepassen van grover dan gebruikelijk toeslagmateriaal een optie zijn om temperatuurspanningen in het verhardend beton te verminderen. Immers in betonspecie is de benodigde hoeveelheid water voor een bepaalde verwerkbaarheid afhankelijk van de grootste korreldiameter van het toeslagmateriaal. Minder water betekent ook minder cement (bij gelijkblijvende water-cementfactor). Op deze manier kan de bij verharding vrijkomende hydratatiewarmte worden verminderd waardoor temperatuurspanningen worden beperkt.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • Stufib-rapport 16 Zware betonconstructies (€)

  • Betoniek 2014/4, Massabeton (€)

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies + NEN 8670, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670 (€)

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 8 nov. 2022