CUR-Aanbeveling

(CUR Recommendation)

Document dat technische regels bevat die het gebruik mogelijk maken van nieuwe materialen en/of nieuwe (constructieve) toepassingen, waarvoor nog geen normen bestaan

Nadere omschrijving

CUR-Aanbevelingen worden opgesteld door CUR-commissies. Het zijn geen normen, ze kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Het draagvlak wordt gewaarborgd doordat gebruikers en relevante marktpartijen deel uitmaken van deze commissies. Een concept-CUR-Aanbeveling doorloopt bovendien een goedkeuringsprocedure waarin de voor het betreffende materiaal en/of de toepassing relevante omschrijvingen aan voorschriftencommissies worden voorgelegd.

Door deze aanpak worden de CUR-Aanbevelingen in de bouwpraktijk over het algemeen breed geaccepteerd als grondslag voor toepassing. Waar de meeste normen tot de publiekrechtelijk regelgeving behoren en daardoor een algemeen en bindend karakter hebben, behoren CUR-Aanbevelingen meestal tot de zogenoemd privaatrechtelijke afspraken. Ze kunnen van kracht worden verklaard door ze op te nemen in de projectspecificatie of in leveringsvoorwaarden

Toepassing

CUR-Aanbevelingen kunnen dienen als technische grondslag voor het opstellen van een beoordelingsrichtlijn (brl), als verwijzingsdocument in bestekken of in gevallen waarin een beroep wordt gedaan op het gelijkwaardigheidsprincipe in het kader van het bouwbesluit. Een CUR-Aanbeveling geeft dan de zekerheid dat een nieuwe methode of een nieuw materiaal gelijkwaardig is aan de methode of het materiaal dat in het Bouwbesluit wordt genoemd.

Tot nu toe zijn CUR-Aanbevelingen gepubliceerd over een groot aantal onderwerpen, zoals:

  • materialen, bijvoorbeeld eisen en bepalingsmethoden voor toeslagmateriaal in beton;

  • technieken en toepassingen, bijvoorbeeld het akoestisch doormeten van funderingspalen;

  • aanvullende bepalingen op (N)EN-normen, bijvoorbeeld hogesterktebeton.

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 8 nov. 2022