CPR

Construction Products Regulation

Nadere omschrijving

De Europese verordening bouwproducten is per 1 juli 2013 van kracht geworden. Hiermee is de cpd, de Europese Bouwproducten Richtlijn komen te vervallen.

Het doel van de Europese Verordening Bouwproducten is met name het opheffen van de handelsbelemmeringen tussen de lidstaten door:

  • harmonisatie van testmethoden voor het testen en beoordelen van bouwproducten;

  • uniforme en transparante regelgeving voor de interne Europese markt;

  • verhogen en verbeteren van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van ce-markering op bouwproducten.

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 4 dec. 2020