Consistentie (van betonspecie)

(Consistency of fresh concrete)

Plastisch gedrag van betonspecie

Nadere omschrijving

De consistentie van betonspecie is voor de afnemer een belangrijke eigenschap. Het geeft hem een indruk van het vloeigedrag van de specie.
De keuze van de consistentie wordt vooral bepaald door de manier waarop de betonspecie in het werk wordt gebracht, de afmetingen van de constructie, de wapeningsdichtheid en de verdichtingsmogelijkheden. Een vloeibaarder beton is in het algemeen eenvoudiger te verwerken, al kunnen species met gelijke consistentie sterk variëren in verwerkbaarheid.
Het begrip verwerkbaarheid betreft immers ook eigenschappen als het gedrag van de specie tijdens mengen, transporteren, storten, verdichten en afwerken.


In de voorschriften beton (nen-en 206) is een aantal klassen voor de consistentie vastgelegd. Deze klassen lopen van  'droog' tot ‘zelfverdichtend’.  

nen 8005 Aanbevolen consistentieklassen, bijbehorende meetmethode en grenswaarden

Consistentie

Klasse

Beproevingsmethode

Grenswaarde(n)

Droog

C0

verdichtingsmaat (Compactibility)

≥ 1,46

aardvochtig

C1

Verdichtingsmaat (Compactibility)

1,45 - 1,26

Halfplastisch

S2

zetmaat (Slump)

50 - 90

Plastisch

S3

Zetmaat (Slump)

100 - 150

Zeer plastisch

F4

schudmaat (Flow)

490 - 550

Vloeibaar

F5

Schudmaat (Flow)

560 - 620

Zeer vloeibaar

SF1

uitvloeimaat (Slump Flow)

550 - 650

Zelfverdichtend

SF2

Uitvloeimaat (Slump Flow)

660 - 750

Bij zelfverdichtend beton kan het gewenst zijn om aanvullende eigenschappen te specificeren om de stabiliteit te waarborgen. Hiervoor geeft NEN-EN 206 aanvullende klassen voor de viscositeit, het vermogen om wapening te passeren en de weerstand tegen ontmenging. NEN 8005 beveelt (tenzij vooraf anders is overeengekomen) voor deze eigenschappen de volgende klassen aan:

Eigenschap  
Klasse Beproevingsmethode Grenswaarden
Viscositeit VF1 of VF2 V-trechter (V-Funnel) < 9,0 of 9,0 tot 25,0 (uitlooptijd in seconden)
blokkeringsmaat PJ1 of PJ2 j-ring-test (Passing ability J-ring-test) ≤ 10 met 12 staven≤ 10 met 16 staven (hoogteverschil in mm. binnen/buiten)
Stabiliteit sr1 of SR2 Segregatie test (Sieve Segregation Resistance) ≤ 20 of ≤ 15 (ontmengd gedeelte in % m/m)

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 8 nov. 2022