Colloïdaal beton

(Anti wash-out concrete)

Betonspecie voor toepassing onder water, waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel

Colloïdaalbeton, betonspecie voor toepassing onder water
Colloïdaalbeton, betonspecie voor toepassing onder water

Nadere omschrijving

Colloïdale betonspecie heeft een grote samenhang en is bedoeld voor verwerking onder water of in de getijdezones zonder dat daarbij uitspoeling optreedt. Colloïdale betonspecie kan zelfs vrij door het water vallen met beperkte uitspoeling van cementpasta en fijne delen.

Dit gedrag is mogelijk bij de toepassing van specifieke waterretentiemiddelen. Dit zijn gemodificeerde natuurlijke polymeren, vaak afgeleid van cellulose, die in water colloïdale eigenschappen bezitten. Ze 'verdikken' als het ware het water (zoals bij behangplaksel) waardoor de beweeglijkheid van de fijne deeltjes aanmerkelijk afneemt. Daardoor wordt de samenhang van een specie zodanig sterk verhoogd dat ontmenging, ook in water, wordt tegengegaan. 

Het lijmachtig karakter van de cementpasta maakt ook mogelijk colloïdaal beton met een open structuur te maken. In dat geval wordt het grove gedeelte van het zand en het fijne deel van het grove toeslagmateriaal weggelaten. Het waterretentiemiddel zorgt ervoor dat het mengsel van cementlijm en fijn zand niet uitzakt, maar aan de grove korrels blijft kleven.

In de praktijk zien we ook toepassingen van normaal onderwaterbeton zonder waterretentiemiddelen. Hierbij zijn speciale storttechnieken nodig om uitspoeling van cement en fijne delen te voorkomen. 

Omdat de specifieke eigenschappen en beproevingsmethoden voor colloïdaal beton niet zijn opgenomen in nen-en 206 en nen 8005, is cur-aanbeveling 18 'Colloïdaal beton' opgesteld, waarin aanvullende richtlijnen zijn opgenomen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 1 nov. 2022