Chloriden in beton

(Chlorides in concrete)

Verbindingen die een chloride-ion bevatten (zoals natriumchloride)

Locale putcorrosie al.g.v. chloriden (foto: VBR)
Locale putcorrosie al.g.v. chloriden (foto: VBR)

Nadere omschrijving

Chloriden kunnen in beton aanwezig zijn omdat ze aanwezig waren in de voor het beton gebruikte grondstoffen (ingemengde chloriden). Ook kunnen chloriden later van buitenaf de betonconstructie indringen (bijvoorbeeld vanuit zeewater of strooizouten).

Chloriden vormen een risico voor het wapeningsstaal in beton. Zie wapeningscorrosie door chloriden. Zij kunnen de passiveringslaag van het staal (zie passivering) zeer plaatselijk aantasten. Dit wordt putcorrosie genoemd.

Belangrijke factoren in relatie tot deze aantasting zijn de hoeveelheid vrije (ongebonden) chloriden in beton en het gemak waarmee deze zich in beton kunnen verplaatsen (zie chloridediffusie).

In de betonvoorschriften is het chloridegehalte van beton (de ingemengde chloriden) beperkt door het opnemen van grenswaarden in een chlorideklasse. Deze grenswaarden zijn afhankelijk van de toepassing: ongewapend, gewapend en voorgespannen beton.

Bij constructies die aan hoge chloridebelastingen worden blootgesteld, kan het risico op schade door chlorideaantasting worden beperkt door een kwalitatief goede en mogelijk grotere betondekking, impregneren of coaten van het betonoppervlak en het installeren van een kathodisch beschermingssysteem. Zie chloride-extractie.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op vrij. 24 jun. 2022Laatst aangepast op ma. 27 jun. 2022