Chloridediffusie

(Chloride ingress)

De verplaatsing van chloride-ionen in beton door verschillen in concentratie

Nadere omschrijving

Diffusie is een proces ten gevolge van de willekeurige beweging van deeltjes. Dit is het gevolg van de kinetische energie die deze deeltjes bezitten. Bij verschillen in concentratie leidt diffusie tot een netto verplaatsing van deeltjes van plaatsen met een hoge concentratie naar plaatsen met een lage concentratie.

De snelheid waarmee chloride-ionen zich in beton kunnen verplaatsen, wordt vooral bepaald door de cementsoort. Daarnaast spelen ook de fijnheid van het cement, de water-cementfactor en de eigenschappen van andere grondstoffen een rol.

De snelheid wordt uitgedrukt in de chloride-diffusiecoëfficiënt Dcl , met als eenheid m²/s.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 27 jun. 2022