Chemische agressiviteit

(Chemical aggression)

De mate waarin chemicaliën schadelijk zijn voor beton

Nadere omschrijving

beton kan worden aangetast door de inwerking van chemicaliën. Om te beoordelen op welke wijze en in welke mate deze aantasting een risico vormt is in nen 8005 een beoordelingsschema en een daarbij behorend overzicht van chemicaliën opgenomen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 27 jun. 2022