Chemische aantasting van beton

(Chemical attack on concrete)

Inwerking van chemische reacties, veroorzaakt door stoffen van buitenaf, dan wel door stoffen die in het beton aanwezig zijn

ASR-sluis
ASR-sluis

Nadere omschrijving

Globaal kunnen we de aantastingsmechanismen bij gewapend beton opdelen naar risico's met betrekking tot de wapening en de risico's voor de aantasting van het materiaal beton zelf.

Voor de chemische aantasting van beton bestaan drie soorten reacties:

  • oplossingsreacties door zuren en zacht water;

  • uitwisselingsreacties door zouten;

  • expansieve reacties met sulfaten en door de alkali-silicareactie

In nen-en 206-1 valt het risico van chemische aantasting onder milieuklasse XA.

Deze milieuklasse is onderverdeeld in: licht, matig of sterk agressief, afhankelijk van de pH en/of de concentratie van bepaalde stoffen:

  • XA1 (licht agressief),

  • XA2 (matig agressief) en

  • XA3 (sterk agressief)

Naast chemische aantasting van beton, is er de fysische aantasting. Voorbeelden daarvan zijn aantasting door vorst (al dan niet in combinatie met dooizouten) en erosie.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 27 jun. 2022