Chatelier (proef van)

(Le Chatelier's test)

Proef voor het meten van de eventuele uitzetting van verhardende cementpasta

Nadere omschrijving

Met de proef van Le Chatelier wordt de vormhoudendheid (een maat voor de aanwezigheid van stoffen met expansieve eigenschappen) gemeten.

Met deze proef wordt gecontroleerd of een verhardende cementpasta uitzettingsverschijnselen vertoont. Uitzetting kan eventueel optreden als in het cement een te grote hoeveelheid 'ongebonden' kalk aanwezig is.

Kalk in deze vorm is het gevolg van een niet goed verlopen brandproces bij het maken van portlandcementklinker. Tevens wordt hierbij nagegaan of er in de grondstoffen expanderende elementen aanwezig zijn. De resultaten van deze proef zijn van belang voor de cementproducent omdat die daarmee zijn productieproces controleert.

Vroeger waren de eisen voor de vormhoudendheid van meer belang dan tegenwoordig. Door aanpassingen in de productie van cement en de maalsystemen zijn de risico's voor expansieve reacties praktisch weggenomen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

  • NEN-EN 196, Methods of testing cement (€)

Geplaatst op vrij. 13 sept. 2019Laatst aangepast op ma. 27 jun. 2022