Cementsteen

verzameling producten die ontstaat uit de reactie tussen bindmiddel en water

Cementsteen - opname met elektronenmicroscoop (bron: Cementsteen basis voor                    beton)
Cementsteen - opname met elektronenmicroscoop (bron: Cementsteen basis voor beton)

Nadere omschrijving

beton bestaat uit cementsteen, (verharde cementpasta), toeslagmaterialen, (vrij) water en lucht. Als in het beton ook betonstaal of voorspanstaal aanwezig is, spreken we van gewapend dan wel voorgespannen beton.

Cementsteen wordt gevormd uit de reactie van het bindmiddel met water. Bij deze reactie ontstaat een vaste stof, de cementsteen. Deze vaste stof kit het toeslagmateriaal aaneen. Het woord cement betekent dan ook 'kit'.

Niet al het water dat gebruikt wordt bij het maken van betonspecie reageert met cement. Het niet gereageerde water blijft achter als zogenoemd vrij water. Het bevindt zich in de poriën.

Naast cement kunnen ook reactieve vulstoffen tot het bindmiddel behoren. Het zijn stoffen die door cement geactiveerd worden en soms met cementreactieproducten reageren.

Een belangrijke grondstof van beton is water; het is één van de reactiecomponenten, samen met cement geeft het de cementsteen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 19 jan. 2021