Cementmineralen

(Cement compounds)

Verbindingen waaruit portlandcementklinker is opgebouwd; ook wel klinkermineralen genoemd

Nadere omschrijving

Cementmineralen zijn hydraulische verbindingen van CaO met SiO2, Al2 en Fe2O3. Ze worden verkregen door bij hoge temperatuur genoemde stoffen met elkaar in verbinding te brengen.

In de cementchemie worden de gebruikelijke symbolen voor chemische verbindingen meestal nog verder afgekort:

  • CaO wordt aangeduid met C;

  • SiOmet S;

  • Al2Omet A;

  • Fe2Omet F.

Die verdere afkorting is nuttig omdat gecompliceerde verbindingen dan eenvoudig kunnen worden weergegeven:

Naam

Werkelijk

Notatie

tricalciumsilicaat

3CaO.SiO2

C3S

dicalciumsilicaat

2CaO.SiO2

C2S

Tricalciumaluminaat

3CaO.Al2O3

C3A

Tetracalciumaluminaatferriet

4CaO.Al2O3.Fe2O3

C4AF

Calciumsilicaathydraat (cementsteen)

=3CaO.2SiO2.3H2O

C-S-H

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 19 jan. 2021