Cement

(Cement)

Fijngemalen anorganische stof die, na mengen met water, cementpasta of cementlijm oplevert. Deze pasta verhardt tot cementsteen en behoudt stabiliteit, ook onder water

Cement
Cement

Nadere omschrijving

Cement is een kant en klaar, in de cementfabriek samengesteld, poeder dat voldoet aan de eisen in de cementnorm (nen-en 197-1). Een cement bestaat altijd uit een portlandcementklinker, eventueel aangevuld met een van de hoofdbestanddelen (zie: cementbenaming).

Eisen waaraan cement moet voldoen

De eisen waaraan cement moet voldoen, zijn voor het overgrote deel vastgelegd in Europese normen. Voor bepaalde specifieke eigenschappen zijn aanvullende Nederlandse normen beschikbaar. Van alle cementen die in de Europese cementnorm NEN-EN 197 worden genoemd, zijn er slechts drie die op grote schaal (circa 99 % van de toepassingen) in Nederland worden gebruikt: hoogovencement, portlandcement en portlandvliegascement.

Toepassingsgebieden

De verschillende cementen hebben door hun specifieke eigenschappen ook specifieke toepassingsgebieden. portlandcement wordt vooral toegepast in de productie van geprefabriceerd beton. Het materiaal heeft namelijk als eigenschap dat het in het begin vrij snel uithardt.

hoogovencement met hoog slakgehalte kan een zeer dichte structuur opleveren, waar voor (gewapend)  beton agressieve stoffen zoals chloriden en sulfaten moeilijk indringen. Dit maakt hoogovencement geschikt voor toepassingen in contact met zeewater, water of grond die sulfaten bevat en andere agressieve milieus. Wel is hoogovencement wat gevoeliger voor nabehandeling dan portlandcement.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 28 jun. 2022