CE-markering

(CE marking)

Een door de producent aangebracht merk nadat is aangetoond dat het product voldoet aan de daartoe aangewezen eisen van een geharmoniseerde Europese norm

CE-markering
CE-markering

Nadere omschrijving

Op de Europese markt is voor veel bouwproducten een ce markering verplicht. De richtlijn waarin dit wordt geregeld is al in 1992 van kracht geworden. Omdat nog niet voor alle producten geharmoniseerde Europese normen beschikbaar zijn, kan de CE-markering nog niet op alle producten worden aangebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval voor beton. Voor cement, hulpstoffen en toeslagmaterialen voor beton zijn wel geharmoniseerde normen beschikbaar en is dus CE-markering verplicht.

Met de CE-markering geeft de Europese Unie aan dat een product veilig is voor consument en milieu. Een CE-markering geeft aan dat het product aan bepaalde Europese richtlijnen voldoet en aan de hand van deze richtlijnen is getest.

Er worden verschillende niveaus onderscheiden waarop kan worden aangetoond dat het product in overeenstemming is met de norm. Dat kan variëren van alleen een verklaring van de producent tot en met een verklaring van een notified body (certificerende instelling) met voorafgaand toelatingsonderzoek en (vervolg-)onderzoeken.

Zie tabel.

Systeem certificaat notified body of alleen eigen verklaring producent Toelatingsonderzoek fabriek en fpc door notified body ITT door vervolgonderzoek producent in onafhankelijk laboratorium Continu toezicht op FPC door notified body
           
1+ Certificaat + eigen verklaring producent Ja notified body Ja Ja
1 Certificaat + eigen verklaring producent Ja Notified body Nee Ja
2+ Verklaring notified body over FPC + eigen verklaring producent Ja Producent Nee Ja
2 Verklaring notified body over FPC + eigen verklaring producent Ja Producent Nee Nee
3 Alleen eigen verklaring producent Nee Notified body (notified laboratory) Nee Nee
4 Alleen eigen verklaring producent Nee Producent Nee Nee

CE-markering tabel

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • Frequently Asked Questions CE-markering en KOMO kwaliteitskeurmerk

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton + NEN 5905 Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

  • NEN-EN 197-1 Cement (€)

  • NEN-EN 450, Vliegas voor beton Deel 1: Definitie, specificaties en conformiteitscriteria (€)

  • NEN-EN 934, Hulpstoffenvoor beton, mortel en injectiemortel (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 19 jan. 2021