Capillaire poriën

(Capillary pores)

Doorgaande/onderling verbonden poriën in cementsteen met een grootte tussen circa 10 en 1000 nm

Capillariteit
Capillariteit

Nadere omschrijving

Poriën groter dan 10 nm worden tot de capillaire poriën gerekend. Sommige onderzoekers leggen de grens soms bij 30 of zelfs 100 nm. Een scherp onderscheid is overigens niet mogelijk, vooral omdat porieafmetingen moeilijk betrouwbaar te meten zijn.

aanmaakwater dat nog niet bij de hydratatie is gebruikt, bevindt zich in de capillaire poriën. Aanvankelijk vormen deze poriën een min of meer doorlopend kanalenstelstel in de cementsteen. Aantal en afmetingen van deze poriën zijn sterk afhankelijk van de water-cementfactor en de hydratatiegraad (het gehalte op dat moment omgezet cement).

Met een gemiddelde afmeting van deze poriën, variërend van circa 100 tot 1000 nm, zijn deze meer dan honderdmaal zo groot als die van de fijnste gelporiën tussen de cementhydratatieproducten. Door contact met de buitenlucht kan het water uit deze poriën verdampen. Het gemakkelijkst verdampt water uit de wijdste poriën.

Water in capillaire poriën is minder vast gebonden dan in gelporiën. De beweeglijkheid van water in het poriënsysteem hangt af van de porieafmetingen. Bij voortgaande hydratatie groeien de capillaire poriën steeds verder dicht en wordt de beweeglijkheid van het water in deze poriën dus steeds kleiner.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 16 nov. 2018