Calciumsulfaat

(Calcium sulfate)

(CaSO4) lid van de gipsfamilie. Kan, afhankelijk van de opgenomen hoeveelheid water, voorkomen in de vormen gips, hemihydraat en anhydriet

Nadere omschrijving

Gips bestaat uit een calciumsulfaatverbinding met twee moleculen water: CaSO4.2H2O. Zoals we beton kunnen drogen bij hogere temperaturen, zo kunnen we dat ook doen met gips.

In de tabel is een overzicht gegeven welke soorten 'gips' er ontstaan in de verschillende temperatuurgebieden. Deze verschillende soorten lossen niet allemaal even gemakkelijk op in water.

anhydriet wordt ook toegepast als bindmiddel in vloeibare dekvloeren (anhydriet 'vloeivloeren').

Temperatuurgebied (°C)

Naam

Formule

Oplosbaarheid (g/l)

Kamertemperatuur

Gips

CaSO4.2H2O)

2,4

100 - 170

Hemihydraat

CaSO4.½H2O)

6

200 - 400

β-andhydriet (III)

CaSO4

6

400 - 700

ϒ-anhydriet (III)

CaSO4

2,1

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 19 jan. 2021