C-waarde

(C value)

Maat voor de temperatuurgevoeligheid van cement in relatie tot sterkteontwikkeling 

Nadere omschrijving

Bij de sterkteontwikkeling van beton spelen temperatuur en tijd een bepalende rol. Het product van temperatuur en tijd noemen we rijpheid (°C*h). Hiermee kunnen we de sterkteontwikkeling van jong beton bepalen.

Binnen één samenstelling geldt dat dezelfde rijpheid dezelfde sterkte geeft, ongeacht de verhardingstemperatuur.

Om deze bewering kloppend te maken, moeten we een rekenkundig trucje uithalen. Immers, de toename van de verhardingssnelheid van beton verloopt niet rechtevenredig met de verhoging van de temperatuur; bij hogere temperaturen verloopt de verharding sneller. Bovendien reageert niet elke betonsamenstelling even heftig op verhoging/verlaging van de temperatuur, vooral vanwege de verschillen in temperatuurgevoeligheid van de diverse cementsoorten.

Dit probleem is ondervangen met de methode van de gewogen rijpheid.

We berekenen de gewogen rijpheid van verhardend beton met de formule:

     Rg = 10 x (C0,1T-1,245) - C-2,245)ln C

     Hierin is:

     rg = de gewogen rijpheid in °Ch over een periode van 1 uur;

     T = de specietemperatuur in °C;

     C = de C -waarde; een factor die de temperatuurgevoeligheid van het cement vertegenwoordigt;

     ln C = logaritme van C .


Globaal geldt voor portlandcement en portlandvliegascement een C-waarde van ongeveer 1,25.

Voor een hoogovencement is deze waarde afhankelijk van het klinkergehalte en kan variëren tussen 1,35 en 1,65. Een C -waarde van 1,65 hoort bij hoogovencement met 20 à 25% klinker.

De juiste C -waarde kan worden opgevraagd bij de cementleverancier (veel cementproducenten bepalen regelmatig de C -waarde van hun cementen).

De wijze waarop de C -waarde wordt bepaald, is vastgelegd in nen 5970.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN 5970, Bepaling van de druksterkte-ontwikkeling van jong beton op basis van de gewogen rijpheid (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 19 jan. 2021