Betonsamenstelling

(Composition of concrete)

Beton bestaat uit een mengsel van cement, fijne en grove toeslagmaterialen, eventueel hulp- en vulstoffen en water

Samenstelling van beton
Samenstelling van beton

Nadere omschrijving

Eenvoudig beton voor doe-het-zelftoepassingen heeft van oudsher als mengverhouding (in volumedelen): 1 deel cement; 2 delen zand, 3 delen grind en ongeveer de helft van het cementgewicht aan water.

In de huidige bouwpraktijk is het samenstellen van betonspecie gecompliceerder. Per toepassing gelden immers specifieke eisen aan de mechanische eigenschappen, de duurzaamheid en de verwerkingseigenschappen.

beton kan worden vervaardigd met een druksterkte van C12/151) tot waarden boven C100/115. De duurzaamheid wordt gewaarborgd door de betonsamenstelling af te stemmen op de eisen van het milieu waarin het beton wordt toegepast. Verder kunnen bijvoorbeeld aanvullende eisen worden gesteld aan de warmteontwikkeling of de vroege sterkte. Dat brengt specifieke eisen met zich mee voor de samenstelling.

Grondstoffen

Een belangrijke rol daarbij spelen de eigenschappen van de gebruikte grondstoffen. De betonproducent beschikt daartoe over een omvangrijk pakket grondstoffen. Zo heeft hij verschillende cementsoorten in verschillende sterkteklassen; vulstoffen, waarvan sommige een deel van de bindmiddelfunctie van het cement kunnen overnemen, diverse hulpstoffen en tot slot meerdere toeslagmaterialen.

Betonvoorschriften

De randvoorwaarden voor de betonsamenstelling zijn vastgelegd in de betonvoorschriften. In Nederland zijn dat nen-en 206-1 en de Nederlandse aanvulling nen 8005. Andere normen bevatten de eisen voor de verschillende grondstoffen: cement, vulstoffen, toeslagmaterialen, hulpstoffen en aanmaakwater.

1) C12/15 komt overeen met een minimale karakteristieke kubussterkte gemeten op een kubus ribbe 150 mm van 15 N/mm2, zie verder onder druksterkte

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 16 nov. 2020