Bulkdichtheid (volumegewicht)

(bulk density)

Dichtheid van losgestort / onverdicht toeslagmateriaal

Apparaat voor de meting van de bulkdichtheid van cement (bron: laboconstruct.be)
Apparaat voor de meting van de bulkdichtheid van cement (bron: laboconstruct.be)

Nadere omschrijving

Voor het transport en de opslag van grondstoffen, maar ook bij het doseren van grondstoffen in volumedelen,  kan de relatie tussen de massa en het volume van het losgestorte materiaal van belang zijn. De volumieke massa van losgestort materiaal wordt ook wel de bulkdichtheid genoemd.

De bulkdichtheid wordt bepaald door de volumieke massa van het materiaal zonder inwendige poriën of met een zeer laag percentage poriën en de pakking. Hierbij spelen de korrelverdeling en de korrelvorm een rol.

Voor de praktijk spelen meer factoren een rol: bijvoorbeeld de verdichting van het materiaal (door trillen/schudden) en vooral bij fijnere toeslagmaterialen het aanhangend water.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 12620, Toeslagmaterialen voor beton (€)

  • NEN-EN 1097-3 Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van de dichtheid van onverdicht materiaal en het gehalte aan holle ruimten (€)

Geplaatst op di. 5 jul. 2022Laatst aangepast op di. 5 jul. 2022